Generelt |  Ordreliste |  Bekreftelse |  Enkel pakkseddel |  Pakkseddel nivå 3 |  Pakkseddel nivå 4 |  Faktura |  Skriver

Hjelp om avansert pakkseddel (nivå 4)

Pakkseddel nivå 4 er en utvidelse av avansert pakkseddel nivå 3 og benyttes for salgs-/eksponeringspaller som har egen SSCC-kode og er pakket på en transportpall med egen SSCC-kode. Denne hjelpesiden beskriver den nye funksjonaliteten og forutsetter at bruker kjenner til nivå 3.

Merk: Det er per i dag kun PDF-etiketter som støtter nivå 4 etiketter.

Kort om pakkseddel nivå 4

Avansert pakkseddel nivå 4 benyttes for å kunne gi eksponerings/salgspaller salgs-/eksponeringspaller et eget SSCC-nummer og knytte den mot overliggende pall. Dette betyr at det i Dagfinn nå er mulighet for å legge en pall med SSCC-nummer på en annen pall.

Anbefalt arbeidsflyt i Dagfinn for pakkseddel nivå 4
- Opprett først salgspallene for de varelinjene som dette er aktuelt for på vanlig måte
- Hvis "Auto" (autofordel) benyttes blir pallene Standardpall, hvis "Ny pall" benyttes blir pallen Blandingspall
- Gå på den første pallen, og velg "Ny pall" fra "Pakket på pall". Det opprettes da en pall uten varelinjer som har salgspallen under seg. Palletypen vil automatisk endre seg fra Standard/Blanding til Salgspall når den legges under en annen pall.
- Legg flere salgspaller på den nyopprettede pallen ved å velge enten et pallnummer eller "Ny pall" fra "Pakket på pall"
- Gjenta dette til alle salgspallene er lagt på paller.
- Fordel evnt andre varer til "vanlige" paller.
- Lagre meldingen jevnlig, da tildeles SSCC-nummer og knappene for etikettene vises på hver pall.
- Utskrift av etiketter bør gjøres når all fordeling er ferdig, da pallene kan bytte plass når det legges paller på paller.

Selv om det er mulig å legge en pall på en pall som allerede har varelinjer anbefales det at paller som har paller under seg ikke har ordinære varelinjer.

Husk! Hvis du endrer noen av dataene på pallen må du lagre meldingen før du skriver ut etikett for at endringen skal komme med.

Paller

Foskjellen mellom paller på nivå 3 og nivå 4 er muligheten for å legge en eller flere paller under en transportpall. Dette benyttes for salgspaller, slik at disse kan ha et eget SSCC-nummer og transporteres på en annen pall med et annet SSCC-nummer. Det er dermed to typer paller, som kan kalles "transportpall" og "underliggende pall" (paller som er lagt på en transportpall). En "underliggende pall" er rykket inn slik at den visuelt ligger under transportpallen.

Her er en beskrivelse av de forskjellige feltene på pallens hode

Slett pall

Sletter pallen, og tilbakefører alle varer til varelinjeseksjonen slik at de kan fordeles på nytt. Dersom dagfinn hadde tildelt et SSCC-nr på denne pallen vil dette gå tapt, slik at neste pall vil få et nytt. Dette vil at eventuelle etiketter som er skrevet ut ikke kan brukes da de er merket med et SSCC-nummer som ikke er med i den elektroniske meldingen.

Hvis pallen som slettes har paller under seg blir ikke disse pallene slettet, de flyttes isteden opp til øverste nivå.

 

Pakningstype

Velg hvilken type forpakning/pall denne pallen er. Dagfinn husker palletypen på standardpaller.

 

Type pall

Angir hvilken type palle dette er. Denne erstatter valget "Dette er en helpall" fra nivå 3. Mulige valg er Standard, Blanding og Salgspall. Standard pall er det som på nivå 3 kalles "helpall", dvs en pall med kun 1 vare (med samme batchnummer og best-før dato).

Det er kun salgspaller som kan legges under andre paller. Når du endrer palletypen vil siden lastes på nytt for å reflektere endringen. Hvis en pall med underliggene paller endres fra "Standard" eller "Blanding" til "Salgspall" vil alle underliggende paller bli flyttet ut, da salgspaller ikke kan ha underliggende paller.

 

Pakket på palle (ny på nivå 4)

Her kan en pall legges under en annen pall. Paller som allerede har underliggende paller vil kun ha valget "Ingen" tilgjengelig her. Det er fordi de ikke kan legges under andre paller så lenge de har paller under seg. Paller som kan legges under andre paller vil alltid ha valget "Ny pall" i tillegg til alle paller det er mulig å legge paller inn under.

Det er kun Standardpaller og Blandingspaller som vil komme opp i listen, da salgspaller ikke kan ha paller under seg. En pall som legges under en annen pall blir automatisk en "Salgspall" .

"Ny pall" oppretter en ny pall som andre paller kan legges inn under. En "Ny pall" vil opprettes uten varelinjer - det er pallene som er lagt under som vil være varelinjene.

Når paller flyttes inn under en pall vil rekkefølgen på pallene kunne endre seg. Vent derfor med utskrift av etiketter til alt er fordelt.

 

Temperaturkrav

Oppgi eventuelle temperaturkrav for denne pallen. Dette vises på etiketetten i klartekst.
Eksempel: -18C

 

Bruttovekt Her kan du oppgi bruttovekten på pallen (i hele kg). Dagfinn husker vekten av en full helpall pr. vare.
Nettovekt

Her kan du oppgi nettovekten på pallen. Nettovekt er påkrevet ved variabel vektvare, og skal oppgis i gram. Dagfinn husker vekten av en full helpall pr. vare.

 

Stablevekt

Her kan du oppgi stablevekten på pallen (i hele kg), dvs den den vekten pallen tåler å ha oppå seg. Dagfinn husker vekten av en full helpall pr. vare.

 

Etiketter

ActiveX-driver:Før du har lagret meldingen står det en infotekst her. Etter lagring vil det vises to knapper, Produkt og Transport. Klikk på disse for å skrive ut etiketter.

PDF: Dersom din bruker er satt opp med PDF i tillegg er det en knapp for PDF her, samt en hakeboks for å markere at denne pallen skal være med i PDF-filen når det lages PDF for alle paller (knappen PDF-etiketter rett over pallene)

 

SSCC-nr og "Tast inn SSCC-nr"

Her vil SSCC-nummeret dagfinn har tildelt stå. Dersom du har et eget system for å merke paller og generere SSCC-nummer kan du hake av i "Tast inn SSCC-nr". Det vil da bli mulig å redigere SSCC-nummeret. Du kan også fjerne haken i "Dagfinn tildeler SSCC" rett under varelinjene. Da vil alle eksisterende og nye paller få redigerbart SSCC-nummer direkte.

 

Dato

Her skal den tidligste best-før datoen på varene på pallen stå.

 

 

 

Fig. 1. En blandingspall med to salgspaller under seg
bilde av en blandingspall med to salgspaller på 

 


 
Til toppen