Generelt |  Ordreliste |  Bekreftelse |  Enkel pakkseddel |  Pakkseddel nivå 3 |  Pakkseddel nivå 4 |  Faktura |  Skriver

Hjelp om enkel pakkseddel (nivå 1)

Enkel pakkseddel er veldig lik ordrebekreftelsen i utfylling. Meldingen har to seksjoner – hode og varelinjer. Dagfinn fyller automatisk inn mesteparten av dataene basert på innholdet i ordremeldingen og bekreftelsen. Dersom alt kan leveres som bestillt er det tilstrekkelig å gå inn på pakksedlen og sende den uten å gjøre noen endringer.

Øverst i bildet er det en avkrysningsboks for Vis ordrelisten etter send. Kryss av her hvis du ønsker å gå direkte tilbake til innboksen (eller arkivet dersom det var der du åpnet meldingen fra) etter en vellykket sending. Ved feil med sendingen vil det vises en feilmelding, og du blir værende i meldingen. Dagfinn husker om du ønsker å gå rett til ordreliste etter sending eller ikke.

Her er et skjermbilde av en enkel pakkseddel. Se nedenfor bildet for mer informasjon.

bilde av enkel pakkseddel

 

Endringer på hodenivå

Ordrebekreftelsesnummeret vil automatisk bli benyttet som pakkseddelnummer, men dette kan om ønskelig endres. Den elektroniske meldingen vil inneholde en referanse til originalt ordrenummer og ordrebekreftelsesnummeret. For å se adressedetaljer om et lokasjonsnummer kan du klikke på navnet til høyre for det aktuelle lokasjonsnummeret.

Endringer på linjenivå

Du kan fritt endre antallet som skal leveres, målt i D-pak i kolonnen ”Leveres (PCE)”.  Det antallet som ble bekreftet på ordrebekreftelsen vil vises dersom du holder pekeren i ro over skrivefeltet i et par sekunder. Du må sørge for at korrekt antall for "antall forbrukerpakninger pr D-pak" er utfyllt i kolonnen AntFD. Dagfinn vil huske dette antallet koplet mot varenummret, så det er kun første gang en vare bestilles eller ved endring i antall F/D dette feltet må fylles ut/endres.

Dersom en vare er variabel vektvare må også kolonnen Variabel mengde fylles ut. Her skal den totale mengden (i kilo, liter eller kubikkmeter) som skal leveres og faktureres stå. F.eks legges det inn 50 i skrivefeltet og "kilo" velges fra listen dersom det er bestillt 25 stk D-pak av en vare hvor hver D-pak veier 2 Kg.

Under linjene er det informasjon om hvor mange D-pak som totalt leveres på denne ordren, alle varelinjer summert. Klikk på knappen Oppdater for å kalkulere dette på nytt. Endringer i antallene vil altså ikke reflekteres her før skjermbildet lastes på nytt fra webserveren, enten ved klikk på Oppdater eller Lagre-knappen. Denne funksjonen er lagt til på bakgrunn av et ønske fra en bruker, og er kun til informasjon. Opplysningen er ikke med i meldingen til mottaker

Lagre og sende

Du kan lagre meldingen når som helst ved å trykke på Lagre i menyen dersom du har behov for å fortsette på den senere. Når alle endringer er gjort på pakkseddelen sender du meldingen ved å trykke Send på menyen. Hvis du ønsker en utskrift av pakkseddelen kan du trykke på Vis for å få den opp i et eget vindu i utskriftsvennlig format. Hvis meldingen ikke er sendt vil den automatisk lagres når du trykker på Vis.
Til toppen