Generelt |  Ordreliste |  Bekreftelse |  Enkel pakkseddel |  Pakkseddel nivå 3 |  Pakkseddel nivå 4 |  Faktura |  Skriver

Generell hjelp

Denne siden inneholder generell hjelp om Dagfinn. Dette gjelder menyen og ting som gjelder for flere av skjermbildene (felles for alle meldinger). Se brukerveiledningen for mer utfyllende informasjon (det vil snart komme en oppdatert utgave av brukermanualen, som erstatter versjonen fra mars 2003).

Du kan også kontakte brukerstøtte på epost dagfinn@edb.com eller telefon 23 14 51 94. Her kan vi svare på tekniske spørsmål om Dagfinn og hvordan systemet brukes. Vi kan ikke svare på ting som går på konkrete bestillinger (innhold osv), det må tas direkte med bestiller.
Dersom du har forslag til forbedringer i Dagfinn kan du sende oss en epost til dagfinn@edb.com. Vi vil så vurdere om dette er noe som kan legges inn i neste versjon av Dagfinn.

Det er mulig å få varsel på epost når det kommer nye ordre. Ta kontakt med Dagfinn brukerstøtte dersom du ønsker dette, eller har fått ny mailadresse. Dersom du svarer på varselmailen går den til Dagfinn brukerstøtte. Dersom du har spørsmål angående den aktuelle ordren må disse rettes til bestiller, ikke til Dagfinn support.

Viktig informasjon

Det er noen ting det er viktig å være klar over ved bruk av Dagfinn, da dette er en webapplikasjon hvor all behandling foregår på webserveren. Den er dermed mer følsom enn vanlige programmer som kjører lokalt.

For å sikre problemfri bruk anbefales det at følgende punkter følges:
- Ikke benytt forover/tilbake i nettleseren for å navigere mellom tidligere besøkte sider.
- Ikke dobbeltklikk på noen av knappene, ingen knapper krever mer enn ett trykk. Et dobbeltklikk vil kunne oppfattes som to enkeltklikk.
- Vent til skjermbildet er helt lastet før du klikker på nytt på noe som fører til at bildet vil bli lastet.
- Ikke åpne flere skjermbilder i ulike vinduer/fliker i samme netteleser-sesjon.

Menyen

Menyen vises i alle skjermbilder, men noen knapper kan være grået ut i enkelte skjermbilder dersom de ikke er relevante. For eksempel vil Lagre og Send være grået ut i ordrelisten og i meldingsbildet etter at meldingen er sendt. Bruk knappene i menyen for å gå mellom de forskjellige skjermbildene framfor tilbake/forover i nettleseren.
bilde av menyen
Innboks Viser innboksen. Dersom du står i en melding vil du miste alle endringene du har gjort i den aktuelle melding uten noen spørsmål.

Flytt Flytter markerte meldinger mellom innboks og arkiv eller motsatt. Meldingene markeres helt til venstre i ordrelisten.

Arkiv Viser arkivet. Funksjonelt helt identisk med innboks (se kommentar for innboks). Her vil ferdigbehandlede meldinger legges.


Frifaktura  

Lager en ny faktura/kredittnota som ikke er basert på en eksisterende ordre.
OBS! Det er nå laget ny funksjonalitet i Dagfinn for å kopiere en eksisterende faktura. Dette gjøres fra fakturabildet, hvor det er en ny knapp som vises når fakturaen er sendt. Dette forenkler kreditering mye, da man slipper å taste inn hele fakturaen på nytt.Lagre Lagrer en melding man har startet å fylle ut. Dersom det er en stor melding med mye endringer kan det også være lurt å lagre av og til for å unngå å starte helt på nytt dersom noe uforutsett skjer.

Send Sender meldingen som vises. Etter at en melding er sendt kan den ikke lenger redigeres eller sendes på nytt.

Vis Viser en utskriftsvennlig versjon av meldingen i et eget vindu. Dersom meldingen ikke er sendt blir den først lagret.


Manual Laster ned brukermanualen.

Hjelp Viser hjelp for den siden som vises. Hjelpen åpnes i et eget vindu. Alle de andre hjelpesidene kan også åpnes fra lenker øverst på hver av hjelpesidene.Felles for alle meldingsbilder

Det er nå mulig å velge å gå direkte tilbake til ordrelisten når du sender en melding og sendingen er vellykket. Hvis sendingen feiler vil det vises en feilmelding på vanlig måte, og du får sjansen til å korrigere og prøve igjen. Alle meldingsskjermbildene har en avkrysningsboks øverst i bildet med teksten Vis ordrelisten etter send. Kryss av her dersom du ønsker å gå direkte tilbake til ordrelisten ved vellykket sending. Du kommer til innboks eller arkiv avhengig av hvilken du åpnet meldingen fra. Dagfinn vil huske siste innstilling.


Datovelger og inntasting av datoer

Alle datofelt i Dagfinn bruker nå en ny datovelger i alle datofelt. I datovelgeren velges år fra øverste raden, deretter måned og til slutt dag nederst. Når dagen velges lukkes velgeren og valgt dato legges inn i feltet. For å avbryte, klikk på Avbryt oppe til høyre i datovelgeren. Valgt år/måned/dag er markert med blå tekst/bakgrunn.

bilde av datovelger

Dagfinn kan nå kjenne igjen datoer på flere former. Tidligere måtte dato oppgis som 15.11.2013. Hvis kun dag tastes vil den første datoen fram i tid velges automatisk. Eksemplene tar utgangspunkt i at det er 15/11-2013 i dag.
Tast inn +5, og datoen blir 20.11.2013 (Legger til 5 dager på dagens dato)
Tast inn 8, og datoen blir 08.12.2013
Tast inn 20, og datoen blir 20.11.2013
Tast inn 20.5 og datoen blir 20.05.2014
Tast inn 13.6.15 eller 13.6.2015 og datoen blir 13.06.2015
Datofeltet forstår også mange forskjellige skilletegn mellom dag/måned/år og bytter automatisk over til . når man går vekk fra feltet. Gyldige skille tegn er pr. idag . / * - + , og :


 Endring av opplysninger i Dagfinn

Dagfinnsystemet har en database som inneholder endel generell informasjon som legges inn spesifikt, samt endel informasjon som bygges opp gjennom bruk.

Følgende informasjon må endres/legges inn av Dagfinn brukerstøtte:
- Nye lokasjonsnummer og endring av eksisterende lokasjonsnummer
- Navn/adresseinformasjon tilhørende parters lokasjonsnummer.
- Epostadresser for varselmail ved ny ordre.
- Opprette brukere
- Endre tilganger for eksisterende brukere (f.eks om en bruker ikke har lov å se faktura)
- Oppsett mot ny handelspartner (ny kjede)

Følgende informasjon bygges opp ved bruk av systemet:
- Endel informasjon tilknyttet varene oppdateres når de endres i skjermbildet
   - Antall F-pak pr. D-pak 
   - Priser (huskes mot hver enkelt kjøper)
   - Hvor mange D-pak det går på en full helpall (avansert pakkseddel, fordeling) 
- Kontonummer på faktura (sist brukte legges automatisk inn)
- Hvor langt tilbake meldinger skal vises i ordreliste
- Om du ønsker å gå tilbake til ordreliste etter vellykket sending 


Integrasjon mot andre systemer

Dagfinn har ikke mulighet til å integreres mot andre systemer, men det er mulig å eksportere ordre og faktura på et tekstfilformat for import i egne systemer. Eksport kan gjøres fra ordrebildet, eller fakturabildet (dersom faktura er sendt).

Det kan nå også eksporteres flere ordre, ordrebekreftelser, pakkseddeler eller fakturaer samtidig fra ordrelisten. Se hjelp for Ordrelisten for detaljer om dette. Brukerveiledningen har oversikt over formatene disse meldingene eksporteres på. Dette er interne format for Dagfinnsystemet og vil kunne endres i nyere versjoner av Dagfinn dersom det tilkommer endringer i kravet til meldingene som krever endring av formatet. Dersom du benytter eksport av meldinger mot et tilpasset system er det fint om du kan kontakte Dagfinn support og gi beskjed slik at vi kan kontakte dere før eventulle endringer av formatet settes i produksjon.

Det vil også etterhvert kunne bli mulig å få ordre (eller kopi av egne bekreftelser / pakksedler / fakturaer) tilsendt på EDIFACT-format dersom dette er ønskelig. Ta isåfall kontakt med EVRY, da dette blir spesialopplegg i hvert enkelt tilfelle.
Til toppen