Generelt  |  Ordreliste |  Bekreftelse |  Enkel pakkseddel |  Pakkseddel nivå 3 |  Skriver |  Faktura

Installasjon av etikettskriver på Dagfinn

Denne siden inneholder hjelp til å installere og evnetuelt feilsøke etikettskriver i Dagfinn. Installasjon skal normalt gå av seg selv når man går inn på en avansert pakkseddel (nivå 3) I noen tilfeller kan det være problematisk å installere skriveren. Da skal denne siden kunne hjelpe til å finne årsaken.

Installasjon av skriverkomponenten (activex) fungerer bare på Internet Explorer 32 bit.

Oppgradering av komponent

Dersom det kommer ny versjon av en printerkomponent er det to scenarier:
1) Hvis det er en liten endring, og versjonsnummeret er endret vil komponenten automatisk oppgraderes. Du vil kunne få spørsmål om installasjon når du går inn på pakkseddel.

2) Ved større endringer vil den nye komponenten legges inn parallelt med eksisterende. I dette tilfelle må det legges inn i databasen at den nye komponenten skal benyttes, og det vil bli installasjon som om det var en helt ny komponent. I slike tilfeller vil EDB gi beskjed om at det er en ny komponent tilgjengelig og hver enkelt må ta kontakt og gi beskjed om at de er klare til å ta i bruk den nye komponenten.

EDB vil tilstrebe å bruke metode 2 ovenfor for å sørge for at komponenten oppgraderes kontrollert.

Installasjon av ny komponent

For at Dagfinn skal kunne skrive ut på etikettskriveren er det nødvendig å installere en komponent på den PC'n man skal skrive ut fra. Dette skal skje automatisk når man går inn på en avansert pakkseddel. Dersom sikkerhetsinnstillingene ikke er satt korrekt, vil ikke Printermodulen lastes inn riktig. Dette kan fremkomme ved at teksten "Printermodul feilet." Vises i rødt rett under overskriften "Pakkseddel nivå3" og / eller at den gule informasjonslisten ("IE Information Bar") vises helt øverst i vinduet. Dette feltet kan f.eks vise "To protect your security, Internet Explorer stoppet this site from installing an ActiveX control on your computer. Click here for options..."

Dersom du følger anvisningen fra nettleseren og klikker på informasjonslisten og godtar installasjonen vil nettleseren forsøke å hente siden på nytt fra serveren. Dette vil ikke alltid fungere. For å løse dette problemet kan du følge pkt. 1-3 nedenfor. Dersom det da ikke fungerer å laste inn komponenten fra pakkseddelbildet kan du se punkt 4 nederst på denne siden.

Bilde 1: Eksempel på skrivermodul som feiler:


For at skrivermodulen skal kunne benyttes må følgende være oppfylt.

 • Dagfinn.edb.com må være registrert som en "Trusted site". Se pkt.1 nedenfor.
 • Sikkerhetsinnstillingene må være satt riktig. Se pkt.2 nedenfor
 • Se pkt. 3 nedenfor for å kontrollere om komponenten er lagt inn.1. Hvordan legge til Dagfinn som en "trusted site" / "klarert område"

 • Start Internet Explorer 7
 • Gå på menyen Tools/Internet Options/
 • Velg fliken "Security"
 • Marker "Trusted sites" (grønn hake)
 • Klikk på "Sites"
 • Legg inn "http://dagfinn.edb.com" i skrivefeltet øverst.
 • Sørg for at det IKKE står en hake i "Require server verification (https:) for all sites in this zone.
 • Klikk Add
 • Klikk Close


Bilde 2: Legge til Dagfinn i trusted site:
2. Installasjon av komponenten

 • Start Internet Explorer 7
 • Gå på menyen Tools/Internet Options/
 • Velg fliken "Security"
 • Marker "Trusted sites" (grønn hake)
 • Klikk "custom level..."
 • Velg "Reset..." og svar "yes" (Dette nullstiller instillingene)
 • Bla ned til gruppen "ActiveX controls and plug-ins"
 • Sett "Automatic prompting for ActiveX controls" til "Enable"
 • Sett "Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting" til "Enable"
 • Sett "Download unsigned ActiveX controls" til "Prompt"
 • Logg inn i Dagfinn, og åpne en avansert pakkseddel.
 • Svar "Install" og/eller bekreftende på alle spørsmål du da får. (Det kan være at noen Microsoft-komponenter også installeres samtidig. Svar "install" på disse også, da de benyttes av komponenten.)
 • Hvis komponenenten ikke fungerer, gjør også dette:
 • Gå til Internet Optins/ Advanced og fjern haken under Browsing / Disable script debugging (Internet explorer)


Bilde 3: Installasjon av komponent, velg "Install":
3. For å sjekke om komponenten er lagt inn

Dette kan gjøres dersom komponenten ikke fungerer selv om "Installasjon av komponenten" ovenfor er gjort.

 • Start Internet Explorer 7
 • Gå på menyen Tools/Internet Options/
 • Velg fliken "Programs"
 • Klikk "Manage add-ons" nederst.
 • Velg "Downloaded ActiveX Controls (32bit)" øverst i bildet
 • Se om du får opp en komponent som heter noe med DagfinnEtikett, med publisher "EDB IT Drift".
  Isåfall er komponenten installert.
  • For skriver CT400 heter komponenten PDagfinnEtikett400A.DagfinnEtikett400A
  • For skriver CL608 heter komponenten PDagfinnEtikett608A.DagfinnEtikett608A
  • For skriver CT400 (gammel) heter komponenten DagfinnEtikettPr.DagfinnEtikett
  • For skriver CL608 (gammel) heter komponnenten PDagfinnEtikett608.DagfinnEtikett608
  • For Lexit (Strekkodesystemer) heter komponenten LexOnline Control
 • Marker komponenten og sørg for at den er "Enabled"


Bilde 4: Sjekk av komponenten (obs! navnet er avhengig av skrivertypen du har):

Det kan også være mulig å se komponenten på følgende måte:

 • Start Internet Explorer
 • Gå på menyen Tools/Internet Options/
 • Velg fliken "General"
 • Klikk på "Settings..." under "Temporary Internet Files" midt i bildet
 • Klikk så på "View Objects" i vinduet som vises
 • Det vil nå åpnes et vindu med alle installerte komponenter.
 • Sjekk at det ligger en komponent med navn inneholdende "Dagfinn" og "etikett" (se komplett liste komponentnavn ovenfor forrige bilde)

  4. Manuell installasjon av skriverkomponent

  I noen tilfeller er det vanskelig å installere skriverkomponenten fra pakkseddelbildet. I slike tilfeller kan du bruke en av linkene nedenfor for å installere komponenten direkte. Du vil kunne få noen advarsler fra nettelseren. Svar bekreftende på disse. På disse skal det også fungere å klikke på det gule advarselsfeltet i nettleseren (informasjonslisten) dersom denne kommer opp. OBS! Gå kun inn på siden til den skriveren du ønsker å installere!
 • Kontakt Dagfinn brukerstøtte dersom du har spørsmål tilknyttet skriverinstallasjon.
  For brukerstøtte på selve skriveren må du kontakte leverandøren av skriveren.
  Til toppen