Generelt  |  Ordreliste |  Bekreftelse |  Enkel pakkseddel |  Pakkseddel nivå 3 |  Skriver |  Faktura

Hjelp om avansert pakkseddel (nivå 3)

Avansert pakkseddel skiller seg fra enkel pakkseddel ved at det er veldig mye mer å fylle ut. Den avanserte pakkseddelen skal beskrive nøyaktig hvordan varene er pakket fysisk på paller. Dette gjøres ved at det opprettes paller som så fylles med et antall D-pak hvor batchnummer og best-før dato er registret. Dersom det er forskjellig batchnummer og/eller best-før blandt antallet som er bestillt på en varelinje må denne linjen fordeles over flere varelinjer på pallen slik at alle batchnummer/best-før vil fremgå.

Det er et litt annet prinsipp for å fylle ut avansert pakkseddel enn for å fylle ut de andre meldingene. Du må fordele de varene som er bestillt ut på paller ved å legge inn riktige data på varelinjer, så fordele riktig mengde. Deretter endrer du på nødvendige data og fordeler mer. Dette gjør at du kan måtte bruke samme felt i linjeseksjonen flere ganger med forskjellige verdier før du er ferdig. Se avsnittet Fordeling til paller nedenfor for forklaring på dette.

Hver pall vil ha et unikt identifikasjonsnummer for sporing, et såkalt SSCC-nummer. Dagfinn kan generere SSCCnr, eller dette kan tastes inn i Dagfinn hvis du allerede har et system for generering av SSCC og merking av paller. Det er viktig at SSCCnummeret på merkelappen på pallen stemmer overens med SSCCnr på samme pall i den elektroniske meldingen. Den elektroniske meldingen må være framme hos mottaker før den fysiske pallen.

Meldingen har tre seksjoner – hode, varelinjer og paller. Dagfinn fyller automatisk inn mesteparten av dataene i hode og varelinjerdelen basert på innholdet i ordremeldingen og bekreftelsen. Pallene opprettes av brukeren ved at de forskjellige varelinjene fordeles til paller.

Øverst i bildet er det en avkrysningsboks for Vis ordrelisten etter send. Kryss av her hvis du ønsker å gå direkte tilbake til innboksen (eller arkivet dersom det var der du åpnet meldingen fra) etter en vellykket sending. Ved feil med sendingen vil det vises en feilmelding, og du blir værende i meldingen. Dagfinn husker om du ønsker å gå rett til ordreliste etter sending eller ikke.

Det er mulig å eksportere en usendt pakkseddel med knappen "Eksporter til fil" øverst på hodet.

Fig. 1. Her er et skjermbilde av en avansert pakkseddel før den er behandlet. Hode og linjer vises, men ikke paller. Se nedenfor bildet for mer informasjon.

bilde av avansert pakkseddel

Endringer på hodenivå

Ordrebekreftelsesnummeret vil automatisk bli benyttet som pakkseddelnummer, men dette kan om ønskelig endres. Den elektroniske meldingen vil inneholde en referanse til originalt ordrenummer og ordrebekreftelsesnummeret. For å se adressedetaljer om et lokasjonsnummer kan du klikke på navnet til høyre for det aktuelle lokasjonsnummeret.

Valgene under varelinjen

Fig. 2. Det er en seksjon med diverste valg rett under varelinjetabellen. Her følger en kort forklaring på disse:
bilde av valg 
Det er OK å sende Dersom du ikke skal fordele alle varene må du bekrefte at det er riktig at meldingen alikevel skal sendes. Dagfinn tillater å sende selv om ikke alle varer er fordelt. Den beste måten å fylle ut på er å endre til korrekt antall før man fordeler, framfor å la vær å fordele noe. Før alle varer er fordelt vil det summeres opp i rød tekst hvilke linjer som fortsatt ikke er fordelt. Når alt er fordelt vises en grønn infotekst i steden.
Endre antall til levering Hak av her for å få mulighet til å endre antallet som skal fordeles. Antallene i kolonnen Fordeles vil bli redigerbare på de varelinjene hvor det ikke allerede er fordelt noe fra. Denne funksjonen må benyttes dersom du skal levere flere enn det er bekreftet. Dersom det skal leveres færre kan du la vær å endre antallet, og da kun fordele det som faktisk leveres. Du må da bekrefte at det er riktig at ikke alt er fordelt før sending (hake av i Det er OK å sende).
Vis varenummer over Hak av her for å også vise varenummer i tabellen med varelinjer. Varenummer skjules vanligvis for å spare plass i bredden på skjermen.
Dagfinn tildeler SSCC Fjern haken her dersom du har et eget system for generering av SSCCnr og merking. Det vil da bli mulig å manuelt taste inn SSCCnr på hver palle. Det er en avkrysningsboks på hver palle også for å gjøre dette, men denne funksjonen vil gjøre klart for inntasting på alle pallene på en gang.
Vis detaljer for helpaller Hak av her for å vise all informasjon om alle paller. Om du fjerner haken vil helpaller kun vises som en oppsummeringslinje (for å spare plass på skjermen). Helpaller vil kunne opprettes automatisk med Autofordeling (se nedenfor), så det er ikke alltid nødvendig å se hele.
Kalkuler mengdevariabelt  Denne knappen vil summere alle mengdevariable på pallene og vise resultatet i kolonnen Variabel mengde. F.eks dersom det er fordelt ut 50+25+25 kg på 3 paller fra en varelinje vil dette summeres slik at 100 vises i Variabel mengde. Dette er kun for infomasjon slik at du kan kontrollere at det som er fordelt ut på pallene stemmer med totalmengden som leveres. Dagfinn kalkulerer dette automatisk når meldingen sendes.
Info En link som åpner et nytt vindu med diverse info om avansert pakkseddel
Velg skriver Dersom du har flere skrivere av samme type kan du her velge hvilken skriver du skal skrive ut på. Se avsnittet om skriver nederst for mer info om dette. (Dette valget er skjult dersom det ikke er lagt inn flere skrivere)

Endringer på linjenivå - forberede fordeling

Dersom antallet som skal leveres har endret seg etter at du sendte ordrebekreftelse kan du endre antallet som skal leveres. Dette må gjøres før du fordeler noe fra de varelinjene hvor antallet skal endres. Korrigert antall skal legges inn i kolonnen Fordeles, men for at dette feltet skal bli skrivbart må du hake av i Endre antall til levering rett under linjetabellen. Da vil alle varelinjer som det ikke ennå er fordelt noe fra blir redigerbare. Kolonnen Fordeles vil vise hvor mange D-pak som til enhver tid er tilgjengelig for fordeling. Hold pekeren i ro over feltet for å vise hvor mange som er bekreftet og hvor mange som allerede er fordelt.

Du må sørge for at korrekt antall for "antall forbrukerpakninger pr D-pak" er utfyllt i kolonnen AntFD. Dagfinn vil huske dette antallet koplet mot varenummret, så det er kun første gang en vare bestilles eller ved endring i antall F/D dette feltet må fylles ut/endres.

Dersom en vare er variabel vektvare må også kolonnen Variabel mengde fylles ut. Her skal den totale mengden (i kilo, liter eller kubikkmeter) som skal leveres og faktureres stå. F.eks legges det inn 50 i skrivefeltet og "kilo" velges fra listen dersom det er bestillt 25 stk D-pak av en vare hvor hver D-pak veier 2 Kg. På avansert pakkseddel må du legge inn rett antall etterhvert som du fordeler varerene på paller. Se forklaring på dette i avsnittet om fordeling til paller nedenfor.

Fordeling til paller

Selve fordelingen foregår ved at data for batchnummer, best-før dato og eventuelt mengdevariabelt legges inn på varelinjen før et gitt antall fordeles ned på en ny eller eksisterende pall. Det vil da opprettes en ny varelinje på pallen. Samme varelinje på ordren kan fordeles til flere varelinjer på en eller flere paller. Det skal lages 1 varelinje på en pall for hver unike kombinasjon av batchnummer og best-før dato.

Fordeling benytter de to kolonnene Fordeling og Autofodel helt til høyre på varelinjene. Dersom du har fordelt en varelinje over flere paller kan du hente tilbake (=slette alle varelinjer på pall som har opprinnelse i en gitt varelinje) ved å velge "Hent tilbake" fra nedtrekkslisten i kolonnen Fordeling. Varelinjen må da fordeles på nytt.

Det er to måter å fordele på - autofordeling og vanlig fordeling:

Autofordeling - lager automatisk helpaller
Legg først inn korrekt batchnummer og best-før dato. Legg så inn det antall D-pak som det er plass til på en helpall i feltet for Fordeling. Klikk så på knappen AF! helt til høyre. Da vil det opprettes så mange helpaller som det trengs for å levere det bestillte antallet. Dagfinn vil huske dette antallet pr. vare og selv foreslå det neste gang samme vare kommer.

Eksempel: Det er 90 til fordeling (Kolonne Fordeles) og det går 20 stk på en full helpall. Legg da inn 20 i kolonnen Fordeling og klikk på knappen AF!. Det vil da bli opprettet 4 helpaller (totalt 80 stk. D-pak), og bli stående igjen 10 stk under Fordeles da disse ikke vil fylle en hel palle. Disse må da fordeles manuelt til en plukkpall.

Autofordeling er i utgangspunktet ikke egnet til å fordele varer med forskjellig batchnummer/best-før dato, da det vil bli opprettet så mange paller som det er nødvendig i en omgang. Det er alikevel mulig å få til - sett at det i eksemplet skal være 3 paller med ett batnummer og 1 pall med et annet batchnummer. Legg da inn det batchnummeret som skal på flest paller og autofordel. Du får 4 paller, og kan da slette den siste. Du vil da ha igjen 30 til fordeling, så du kan endre til det andre batchnummeret og klikke AF! en gang til for å få opprettet den siste pallen igjen med korrekt batchnummer.

Vanlig fordeling - for å legge flere varer på samme pall
Legg inn det antall D-pak du ønsker å fordele til en eksisterende eller ny pall i kolonnen Fordeling.
Velg så hvor du vil fordele disse fra nedtrekksmenyen i samme kolonne. Ny pall vil alltid være et valg. Dersom du allerede har paller som ikke er markert som helpaller vil disse også være mulige å velge herifra. Denne måten å fordele på benyttes når du skal fordele mange forskjellige varer til samme pall, eller en vare levers med flere forskjellige batchnummer/best-før datoer.

Info om paller

En pall har også to seksjoner, hode og linjer. Se figur 3 for illustrasjon av en plukkpall og en helpall.
På pallens hodenivå finnes følgende felt:

Slett pall Sletter pallen, og tilbakefører alle varer til varelinjeseksjonen slik at de kan fordeles på nytt. Dersom dagfinn hadde tildelt et SSCC-nr på denne pallen vil dette gå tapt, slik at neste pall vil få et nytt. Dette vil at eventuelle etiketter som er skrevet ut ikke kan brukes da de er merket med et SSCC-nummer som ikke er med i den elektroniske meldingen.
SSCC-nr og "Tast inn SSCC-nr" Her vil SSCC-nummeret dagfinn har tildelt stå. Dersom du har et eget system for å merke paller og generere SSCC-nummer kan du hake av i "Tast inn SSCC-nr". Det vil da bli mulig å redigere SSCC-nummeret. Du kan også fjerne haken i "Dagfinn tildeler SSCC" rett under varelinjene. Da vil alle eksisterende og nye paller få redigerbart SSCC-nummer direkte.
Lag etiketter Før du har lagret meldingen står det en infotekst her. Etter lagring vil det vises to knapper, Produktetikett og Transportetikett. Klikk på disse for å skrive ut etiketter.
Dette er en helpall

Dersom du bruker autofordeling vil denne automatisk være haket av. Dette indikerer at pallen kun inneholder én vare og at den er full.
Dersom du krysser av eller fjerner krysset i denne boksen vil det bli registrert av Dagfinn først når websiden blir lastet fra servere igjen. Dette betyr i praksis at dersom du fjerner krysset for å si at en pall ikke er helpall men blandingspall for å kunne fordele flere varer til den må du klikke på f.eks Lagre eller Rekalkuler mengdevariabelt (eller noe annet som forårsaker at bildet lastes på nytt) før pallen vil kunne vises i listen over paller som er tilgjengelig for fordeling. Dette er gjort slik for å unngå at siden lastes for hver gang dersom du skal krysse av/fjerne krysset på mange paller samtidig.

Bruttovekt, pall Her kan du oppgi vekten på pallen. Dagfinn husker vekten av en full helpall pr. vare.
Dato Her skal den tidligste best-før datoen på varene på pallen stå.
Palletype Velg hvilken type palle denne pallen leveres på.

På linjenivå på pallen er det ikke mulig å endre på varedatene. For å endre f.eks batchnummer må du slette varelinjen og fordele den på nytt. Klikk på det røde krysset helt til høyre for å slette en varelinje fra pallen. Det antallet som var på linjen vil bli tilbakeført til varelinjetabellen du gjør fordeling fra slik at antallet igjen blir tilgjengelig for fordeling via kolonnen Fordeles. 


Fig. 3. Her er et bilde av pallene på en ferdigfordelt pakkseddel. Det er en palle til (pall 3) i dette tilfelle, men den er helt identisk med den siste pallen så den er fjernet fra illustrasjonen

bilde av valg 

Skrive ut etiketter

For å skrive ut etiketter må du ha en etikettskriver som er kompatibel med Dagfinn. For installasjon og oppsett av denne, se brukerveiledning eller kontakt brukerstøtte. Det er leverandøren av skriveren som har teknisk support på skriveren.

Du kan skrive ut etiketter (produkt og transport) fra pallene dersom det vises knapp for Produktetikett og Transportetikett øverst til høyre på hver pall. Knappene vil vises først etter at du har lagret meldingen. Dette er for å sikre at Dagfinn kan gi et SSCC-nummer som garantert er unikt. Du må derfor lagre etter at du har opprettet en pall. Før du lagrer vil etikett-knappene være erstattet av teksten "Du må lagre meldingen først"

For en helpall vil det være produktetiketten inneholde diverse info om varen som er på pallen. For en plukkpall (blandingspall) vil produktetiketten være ganske lik transportetiketten fordi det ikke er noe entydig informasjon om varene på pallen. Det vil for blandingspaller være tilstrekkelig med transportetiketter. Transportetiketten er lik på begge palletyper.

Begge knappene vil skrive ut to etiketter, siden standarden krever at pallene skal merkes på to sider. Klikk derfor kun én gang på hver knapp.

Bruk av flere etikettskrivere

Dersom du har behov for å skrive ut på flere steder fra samme bruker og har flere skrivere av samme modell (det kan godt være en nettverksskriver og en serieportskriver, men ikke to forskjellige skrivermodeller som f.eks en CT400 og en CL608) er dette nå mulig. Ta kontakt med Dagfinn brukerstøtte slik at vi kan legge inn informasjon om hver av skriverne. Det vil da vises et valg rett over palleseksjonen i bildet hvor det er mulig å velge hvilken skriver som skal benyttes. Det er den første skriveren som er lagt inn som vil være standardskriveren. For å skrive ut på en annen skriver må dette velges i hvert enkelt tilfelle, etter at pakkseddelen er åpnet.

Lagre og sende

Du kan lagre meldingen når som helst ved å trykke på Lagre i menyen dersom du har behov for å fortsette på den senere. Når alle endringer er gjort på pakkseddelen sender du meldingen ved å trykke Send på menyen. Hvis du ønsker en utskrift av pakkseddelen kan du trykke på Vis for å få den opp i et eget vindu i utskriftsvennlig format. Hvis meldingen ikke er sendt vil den automatisk lagres når du trykker på Vis.
Til toppen