Installasjon av SATO CL400 B for Dagfinn

Dette er en side for å laste ned og installere printerkomponenten til Dagfinn utenfor pakkseddelbildet.
Du vil antakelig få noen spørsmål om installasjon av activeX-control fra nettleseren. Svar bekreftende på disse.
Dersom teksten "Printermodul feilet." vises i rød tekst nedenfor har ikke installasjonen gått som den skal.

(Vent til siden er helt lastet, det kan ta litt tid. Se statuslinjen nederst i nettleseren)
Printermodul CT400b feilet.